Uus Riigikogu koosseis pidas esimese istungi

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

FOTO Toompea (1200 × 630 px). ALLIKAS Pixabay
Fotol peab kõnet Digisõpsi esindaja. Pildistas KÜSK

Selle aasta 5. märtsil toimusid Eestis Riigikogu valimised.

Valituks saanud liikmed kogunes 10. aprillil oma esimesele istungile.

Istungi avas president Alar Karis

Pärast presidendi kõnet andsid Riigikogu liikmed ametivande. 

Ametivande teksti luges ette Riigikogu vanim liige Enn Eesmaa.

Vandele kirjutasid alla kõik Riigikogu liikmed.

Millega tegeleb Riigikogu?

Riigikogu ülesanded on:

  • luua seaduseid
  • võtta vastu otsuseid
  • lubada peaministril moodustada valitsus
  • võtta vastu riigieelarve
  • valida Eestile president
  • suhelda teiste riikide esindajatega
  • kontrollida valitsuse tegemisi.

Riigikogusse kuulub 101 liiget,
keda valitakse valimistel neljaks aastaks. 

Riigikogu kohad jagunevad erakondade vahel.

Riigikogu liikmeid kutsutakse saadikuteks või riigikogulasteks.

Riigikogu istungid toimuvad Tallinnas Toomapea lossis

2023. aasta valimised

Riigikokku valiti  kuue erakonna saadikud. 

2023. aasta valimised võitis Reformierakond.

ERAKOND KOHTADE ARV RIIGIKOGUS
Reformierakond 37
EKRE 17
Keskerakond 16
Eesti 200 14
Sotsiaaldemokraadid 9
Isamaa 8
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top