Mis on lihtne keel?

Arusaamise Agentuur tiim loob, õpetab ja tutvustab lihtsat keelt.

Tekste teevad keeruliseks:

 • kantseleikeel
 • pikad laused
 • keerulised mõisted
 • läbimõtlemata sõnumid
 • segav kujundus
 • lühendid
 • võõrkeelsed tsitaadid

Keerulisest keelest ei saa aru:

 • intellektipuudega ja psüühikahäiretega inimesed
 • lugemisraskustega ja tähelepanuhäirega inimesed
 • väsinud, kiirustavad, stressis inimesed
 • eakad ja lapsed
 • vähese keeleoskusega inimesed
 • keerulises vaimses seisundis inimesed
 • arusaamist mõjutavate ravimite kasutajad
 • erialateadmisteta inimesed

Eristatakse:

 • selget keelt (inglise keeles plain language) ja
 • lihtsat keelt ehk arekeelt (inglise keeles simple language või easy-to-read). 

Lihtsa ja selge keele erinevus

Selge keel:

 • on lihtsustamata keel
 • sellest on eemaldatud ebavajalik keerukus
 • säilitab teksti stiili
 • on kantseleikeele vastand

Lihtne keel:

 • on lihtsustatud
 • on kergesti loetav ja mõistetav
 • on vajalik inimestele, kellel on raskusi lugemise või arusaamisega
 • intellektipuudega inimestele sobiv
 • on mõistetav ka teistele
 • on osa digitaalsest ligipääsetavusest

Selge väljendumine

Selgelt väljenduda võib olla keeruline,
sest ametlikult tekstilt eeldatakse keerukust.

Jääb mulje, et keerukus teeb teksti olulisemaks.

Tegelikult ei saa lugeja keerulisest tekstist aru.

Lihtne keel

Lihtne keel on vajalik inimestele,
kellel on raskusi lugemise või arusaamisega.

Kuigi lihtsat keelt kasutatakse Eestis vähem,
on meie meeskond osav lihtsas keeles tekste looma.

Lihtsa keele kasutamine näitab,
et kirjutaja arvestab digitaalse ligipääsetavusega.

Lihtne keel teeb rõõmu ka lugejatele,
kes saavad aru keerulisest tekstist.

Toimetuse kontaktid

info@lihtsaskeeles.ee

+372 53022266
+372 5257794

Saada meile pressiteade või uudis!

info@lihtsaskeeles.ee

Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Mittetulundusühing Arusaamise Agentuur

Juriidiline aadress:
A. H. Tammsaare tee 139-82
Tallinn, 12914

Registrikood:
80613490

Arvelduskonto:
EE727700771008041235

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Toeta meid annetusega!

Saaja:
Arusaamise Agentuur

LHV arvelduskonto:
EE727700771008041235

Selgitus:
annetus, annetaja nimi, annetaja isikukood

Scroll to Top