Viljandi Parandusfestival annab asjadele uue elu

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Asjade parandamise vahendid.
Foto: Pixabay

Viljandi korraldab teist korda Parandusfestivali.
Sündmus toimub 16. septembril Viljandi Gümnaasiumi taga Ugala tiigi kaldal. 

Parandusfestival toob kokku vilunud parandajad. 
Koos parandatakse asju,
mis on läinud katki.

Parandusfestival on toimuvad erinevad töötoad, loengud ja kontserdid.
Osalejad saavad õppida parandamist soki nõelumisest akende taastamiseni.

Festival on osa Viljandi linna 740. sünnipäeva üritusest.

Sündmus Facebookis: facebook.com

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top