Tunne rõivaste hooldusmärke

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

FOTO: Rõivaste siltidelt leiad hooldusmärgid. AUTOR: Katrin Jõgisaar

Kindlasti oled märganud, 
et su riietel on seespool märkidega sildid. 
Need märgid siltidel õpetavad riideid hooldama.

Märgid näitavad, 
kuidas seda eset:

  • pesta
  • triikida
  • valgendada
  • kuivatada.

Kui hooldad riideid õigesti, 
kestavad need kauem. 

Lihtsaskeeles.ee koostas põhjaliku juhendi hooldusmärkide kohta.

Kausiga märgid õpetavad pesema.
Koostas Katrin Jõgisaar.
Triikrauaga märgid õpetavad triikima.
Koostas Katrin Jõgisaar.
Kastiga märgid õpetavad õigesti kuivatama.
Koostas Katrin Jõgisaar.
Ringiga märkide sees on info keemilise puhastuse kohta.
Kolmnurksete märkide sees on info valgendamise kohta.
Koostas Katrin Jõgisaar.
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Scroll to Top