Töötukassa Tartumaa esindus kolib uude kohta

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Eesti Töötukassa logo

Alates 26. maist 2023. aastal asub Eesti Töötukassa Tartumaa esindus aadressil Vaksali 17a. 

Kvartali hoones asunud esindus on alates sellest päevast remondis.

Vaksali tänava esindus on avatud:

  • esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval – 8.15 kuni 16.00
  • teisipäeval – 8.15 kuni 17.30
  • reedel – 8.15 kuni 12.00

Tartumaa töötukassa esindusele saab:

Töötukassaga saab suhelda ka kodulehe kaudu

Eesti Töötukassaga saab suhelda ka kodulehel e-töötukassa kaudu. 

E-töötukassas saab esitada kõiki avaldusi.

E-töötukassasse on võimalik sisse logida igal ajal.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Scroll to Top