Töötajat ei saa sundida tööriideid kodus pesema

Töötajat ei saa sundida tööriideid kodus pesema

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
FOTO pesumaja (1200 × 630 px). ALLIKAS Lindströmi pressiteade
Tööandjale kuuluvaid riideid peab hooldama tööandja. Allikas: Pixabay

2022. aastal tegi uuringufirma Kantar TNS Soomes küsitluse tööriiete kodus pesemise kohta.
Ligi pooled vastanutest pesevad tööandja antud rõivaid ise.
Ka Eestis pesevad paljud töötajad oma töörõivaid.

Lihtsaskeeles.ee uurib,
milliseid tööriideid peaks kindlasti pesema tööandja.
Vastuseid aitavad leida Tööinspektsioon ja tekstiiliteenuste ettevõte Lindström.

Mis on tööriided?

Paljudes firmades kannavad töötajad tööl olles riideid,
mis kuuluvad tööandjale.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ütleb, 
et tööandja peab andma töötajale tööriietuse, 
kui töö iseloom seda nõuab.

Seadus ei määra täpselt,
milliste ametite puhul on tööandja kohustatud tööriideid andma. 

Tööriided:

 • kaitsevad töötajaid
 • tagavad puhtuse
 • aitavad töötajatel hoida ühtset ja esinduslikku välimust

Kaitsvaid tööriideid kannavad näiteks:

 • ehitajad
 • elektrikud
 • tehaste töötajad
 • päästjad
 • medtöötajad

Puhtust hoidvaid tööriideid kannavad näiteks:

 • toiduainetega tegelevad töötajad.
Esindusliku ja ühtse välimusega tööriideid kannavad näiteks:
 • teenindajad ja
 • turvatöötajad

Kes peab tööriideid pesema?

Tööinspektsiooni konsultandi Piret Kaljula sõnul peab tööandjale kuuluvaid riideid hooldama tööandja. 

Tööandja võib töötajaga sõlmida kokkuleppe,
et töötaja peseb tööriideid kodus.

Selline kokkulepe tuleb teha iga töötajaga eraldi. 

Tööandja ei saa sundida töötajat kodus tööriideid pesema. 

Kui töötaja on kokkuleppega nõus,
peab tööandja tööriiete kodus pesemise kulud hüvitama. 

Tööandja peab välja maksta näiteks pesuvahendi, vee ja elektri kulu.

Kodus ei tohi pesta neid töörõivaid,
mis peavad kaitsma töötajat haigestumise või õnnetuste eest.

Selliseid töörõivaid nimetatakse isikukaitsevahenditeks.

Milliseid tööriideid ei tohi kodus pesta?

Kodus ei tohi pesta neid töörõivaid, 
mis peavad kaitsma töötajat haigestumise või õnnetuste eest.

Selliseid töörõivaid nimetatakse isikukaitsevahenditeks.

Lindström Eesti tootmisjuhi Heike Tamme sõnul on elualasid,
kus tööriideid kodus pesema ei peaks.

Kodus ei tohi pesta tööriideid, mis puutuvad kokku:

 • ohtlike või kahjulike ainetega
 • haigusi põhjustavate viiruste, seente ja bakteritega

 Ohtlikud ained tööriietel võivad kodusel pesul: 

 • ohustada inimest, kes peseb riideid
 • ohustada loodust
 • rikkuda pesumasina.

Ohtlike ainetega puutuvad kokku näiteks:

 • mehaanikud
 • teetöölised
 • ehitajad

Haigusi põhjustavate viiruste, seente ja bakteritega puutuvad tööl kokku näiteks: 

 • medtöötajad

Koduses pesus ei ole võimalik järgida ka erinõudeid,
mis kehtivad näiteks elektroonikatööstuse tööriietele. 

Koduse pesuga võivad kaduda ka tööriiete tule eest kaitsevad omadused.

Heike Tamme sõnul on uuringud näidanud, et kodus ei saa medtöötajad oma riideid piisavalt puhtaks. Bakterid võivad kodus pestud riietes elada kuni 21 päeva.

Kuidas pesta tööriideid kodus?

Kui tööriiete pesemine jääb töötaja ülesandeks,
peab tööandja teda juhendama. 

Tööandja peaks andma hooldusjuhendi. 
Vastasel juhul võib tööriie kaotada enneaegselt vajalikud omadused. 

Heike Tamme sõnul peab tööriideid ja muid riideid pesema eraldi.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top