Mis vahe on „parim enne“ ja „kõlblik kuni“ märgistusel?

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Märgistused "kõlblik kuni" ja "parim enne",

Toidukaupade pakenditel on tavaliselt kirjas kas „parim enne“ või „kõlblik kuni“ kuupäev.

Lihtsaskeeles.ee uurib,
mida need mõisted tähendavad.

„Kõlblik kuni“ näitab,
kui kaua toit säilib

“Kõlblik kuni” kuupäev märgitakse kiiresti rikneva toidu pakendile.

Pärast “kõlblik kuni” kuupäeva ei tohi toitu enam müüa ega süüa. 

Märgistuse “kõlblik kuni” leiab näiteks:

 • toore liha pakendilt
 • munakarbilt
 • valmistoidu pakendilt.

„Parim enne“ näitab,
kui kaua on toit parimate omadustega

„Parim enne“ kuupäev märgitakse kauem säiliva toidu pakendile.

Pärast „parim enne“ kuupäeva möödumist võib toitu müüa ja süüa.

Poes tuleb selline kaup:

 • tähistada
 • panna eraldi ja 
 • müüa soodushinnaga. 

Kui pood müüb „parim enne“ kuupäeva ületanud toitu, 
siis vastutab ta toidu ohutuse eest. 

 Märgistuse “parim enne” leiab näiteks:

 • leiva pakendilt
 • saia pakendilt
 • makaronide pakendilt
 • jahupakilt

Jäta meelde!

Pööra poes toitu ostes tähelepanu kuupäevale.

Ära söö „kõlblik kuni“ kuupäeva ületanud toitu.

Enne, kui sööd „parim enne“ kuupäeva ületanud toitu,
uuri toidu välimust, lõhna ja maitset.
Kui kõik on korras, 
võid seda toitu süüa.

Ära söö „parim enne“ kuupäeva ületanud toitu,
kui see:

 • lõhnab pahasti
 • näeb halb välja
 • maitseb halvasti
 • hallitab.
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top