Lasteabi nõu saab ka viipekeeles

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Tervisliku töökoha kampaania logo

Tervise Arengu Instituut ja Tööinspektsioon kuulutavad välja 
„Tervist edendav töökoht“ märgise andmise.

Märgis on tunnustav märk,
mida tööandja saab enda tutvustamisel kasutada.

Märgis “Tervist edendav töökoht” antakse kolmeks aastaks.
Tööandjale on märgis tasuta.
See märgis tunnustab tööandjaid tervislike töökohtade eest. 

Tervislikud on töökohad:

  • mis on turvalised
  • kus hoolitakse tervisest
  • kus hoitakse tervist.

Töötajad on rohkem rahul,
kui tööandja aitab hoida nende tervist.

Kui töötaja on rahul,
töötab ta paremini. 

Tööandja, kes soovib kasutada märgist näiteks oma kodulehel,
peab seda õigust taotlema.

Taotlusi saab esitada igal aastal 1.–23. oktoobrini.

Enne märgise andmist uuritakse,
kuidas tööandja töötajate tervist hoiab.

Märgise tingimused ja taotlemine

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top