Tallinnas tuleb kokku rohelise pealinna rahvakogu

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

FOTO: Tallinna vaade
AUTOR: Pixabay

Tallinn on 2023. aastal Euroopa roheline pealinn.
Seetõttu toimub palju loodusele ja säästmisele pühendatud üritusi.

Tallinna linn kutsub elanikke linna arengus kaasa rääkima.
Sellist ühist arutelu nimetatakse rohelise pealinna rahvakoguks.

Selle aasta 7. oktoobrist 4. novembrini toimuv rohelise pealinna  rahvakogu uurib, 
kuidas arendada linna nii,
et elanikel oleks hea hea elada, 
linnaloodus säiliks ja 
linn tuleks toime muutustega.

Mida rahvakogu endast kujutab?

Rahvakogusse kutsutakse lisaks elanikele ka ettevõtete ja ühenduste esindajad. 

Abilinnapea Vladimir Svet ütles,
et sellist üritust pole varem korraldatud.

Vladimir Sveti sõnul on linnalooduse hoidmine oluline ka seetõttu,
et see toetab vaimset tervist ja suurendab heaolu.

Rahvakogu saab olema 60-liikmeline. 

Rahvakogu liikmetele antakse vajalikud teadmised,
et teha Tallinnale läbimõeldud ettepanekuid,
mis esitatakse linnale 4. novembril.

Rohkem infot rohelise pealinna rahvakogu kohta leiab aadressilt greentallinn.ee/rahvakogu.

Peagi jõuab info rahvakogus osalemise kohta kõikide linnaosade elanikeni.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Scroll to Top