Riigikogu sotsiaalkomisjoni hakkab juhtima Õnne Pillak

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
FOTO: Riigikogu hoone (1200×630 px). Allikas: Canva
Fotol on Toompea loss, kus on Riigikogu ruumid. Allikas: Pixabay

Selle aasta 5. märtsil toimusid Eestis valimised,
millega valiti Riigikokku uued liikmed. 
101 valituks saanud Riigikogu liiget alustasid tööd 10. aprillil. 

Selleks, et Riigikogu liikmed saaksid kiiremini ja paremini töötada, 
jagunevad nad väiksematesse rühmadesse. 
Iga rühm tegeleb kindlate teemadega. 
Selliseid rühmasid kutsutakse komisjonideks

Suur osa Riigikogu liikmete tööst toimub komisjonides. 
Kui tööd alustab uus Riigikogu koosseis,
pannakse kokku uued komisjonid.

Sotsiaalteemadega tegeleb sotsiaalkomisjon.
Värskelt loodud sotsiaalkomisjoni liikmed valisid oma juhiks Õnne Pillaku
Tema asendajaks valiti Riina Solman.

Sotsiaalkomisjoni kuuluvad:

 • Õnne Pillak
 • Riina Solman
 • Kalle Grünthal
 • Andre Hanimägi
 • Karmen Joller
 • Tanel Kiik
 • Helmen Kütt
 • Irja Lutsar
 • Eero Merilind
 • Kristina Šmigun-Vähi

Huvi ja küsimuste korral loe lisa

Järgnevalt tutvustame artiklis kasutatud mõisteid. 
Lugemiseks vajuta pealkirjale.

Riigikogu ülesanded on:

 • luua seaduseid
 • võtta vastu otsuseid
 • lubada peaministril moodustada valitsus
 • võtta vastu riigieelarve
 • valida Eestile president
 • suhelda teiste riikide esindajatega
 • kontrollida valitsuse tegemisi.

Riigikogusse kuulub 101 liiget
keda valitakse valimistel neljaks aastaks. 

101 liiget koos kutsutakse Riigikogu koosseisuks.

Riigikogu kohad jagunevad erakondade vahel.

Riigikogu liikmeid kutsutakse saadikuteks või riigikogulasteks.

Riigikogu istungid toimuvad Tallinnas Toomapea lossis. 

Suur osa Riigikogu tööst tehakse komisjonides.

Komisjonides tegelevad riigikogulased valdkondade küsimustega ja eelnõudega. 

Sotsiaalkomisjoni teemad:

 • sotsiaalkindlustus
 • töösuhted
 • tervishoid
 • pensionikindlustus
 • toetused
 • töötute kaitse
 • sotsiaalhoolekanne
 • lastekaitse
 • ravikindlustus 

Euroopa Liidu asjade komisjoni teemad:

 • Euroopa Liidu poliitika 

Keskkonnakomisjoni teemad: 

 • keskkonnakaitse
 • looduse teemadega
 • looduse varud 

Kultuurikomisjoni teemad:

 • kultuur
 • haridus
 • teadus

Maaelukomisjoni teemad: 

 • maaelu
 • põllumajandus
 • maareform 

Majanduskomisjoni teemad: 

 • majandus
 • ettevõtlus
 • laenud
 • transport (näiteks inimeste või kaupade vedu)
 • meie igapäevane elukeskkond
 • side (näiteks telefoniside ja internet)
 • telekommunikatsioon (näiteks raadio ja televioon)

Põhiseaduskomisjoni teemad:

 • põhiseades
 • Riigikogu tegevus
 • valimised
 • kodakondsus
 • isikuandmete kaitse
 • rahvastiku arvestus 

Rahanduskomisjoni teemad: 

 • riigieelarve
 • maksud
 • pangad 

Riigikaitsekomisjoni teemad:

 • riigi turvalisus
 • riigikaitse  

Väliskomisjoni teemad:

 • teiste riikidega suhtlemine riikidega suhtlemine 

Õiguskomisjoni teemad: 

 • erinevad õigused

Õiguseks kutsutakse erinevaid reegleid, mille abil riik toimib.
Reegliteks võivad olla näiteks seadused, määrused, otsused. 

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top