Sotsiaalkindlustusameti Tallinna klienditeenindus on 28.-31. augustil suletud

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Sotsiaalkindlutusameti uus maja. Foto allikas: Sotsiaalkindlustusamet

1. septembrist asub sotsiaalkindlustusameti Tallinna teenindus aadressil Paldiski mnt 80.
Kolimise tõttu on 28.-31. augustil klienditeenindus suletud.
 
 

Küsimuste korral saab kirjutada info@sotsiaalkindlustusamet.ee
või helistada infotelefonil 612 1360. 

Mitmed toimingud saab mugavalt ära teha ka
iseteeninduskeskkonnas.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top