Lihtne keel on abiks nõrkadele lugejatele

Lihtne keel on toeks nõrkadele lugejatele. PISA uuringust selgus, et veidi enam kui 1/10 noortest on nõrgad lugejad. 2/3 Rajaleidjasse pöördunutest on raskustes lugemise või kirjutamisega.

Lihtne keel on abiks nõrkadele lugejatele Loe edasi