Lihtne keel on abiks nõrkadele lugejatele

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
FOTO raamat ja lill (1200×630px). ALLIKAS Pixabay
Kogu maailmas uuritakse 15-aastaste noorte lugemisoskust PISA uuringuga. Allikas: Pixabay

Lihtne keel aitab nõrkadel lugejatel olla eluga kursis. 

Kuigi lihtsat keelt luues arvestatakse intellektipuudega inimeste vajadustega, 
sobib see tegelikult paljudele.

Lihtsat keelt võiks rohkem kasutada.
Seda ei pea häbenema.

PISA uurib lugemisoskust

Kogu maailmas uuritakse 15-aastaste noorte lugemisoskust PISA uuringuga.

PISA uuring toimub koolides iga 3 aasta järel.

Lisaks lugemisele võrreldakse noorte teadmisi matemaatikas ja loodusteadustes.

Lihtsustatud õppekaval õppivad õpilased PISA uuringust osa ei võta.

Kuidas PISA lugemist hindab?

PISA uuringutes jagatakse noored lugemisoskuse järgi kuude rühma. 

Neid nimetatakse nõrkadeks, keskmisteks ja tugevateks.

Nõrkadeks lugejateks nimetatakse kahes nõrgemas rühmas olijaid.

Kui palju on Eestis nõrkasid lugejaid?

2018. aastal uuris PISA Eestis enam kui 5300 noore lugemisoskust.  

Nendest noortest:

  • 3/4 olid rääkisid eesti keelt ja
  • 1/4 olid rääkisid vene keelt.

Selgus, et veidi enam kui 1/10 noortest on nõrgad lugejad.

Kõige rohkem oli nõrku lugejaid venekeelsete poiste hulgas.

Kõige vähem oli nõrku lugejaid eestikeelsete tüdrukute hulgas.

JOONIS: Veidi enam kui kümnendik 15-aastastest noortest on nõrgad lugejad. AUTOR Katrin Jõgisaar
Veidi enam kui 1/10 15-aastastest on nõrgad lugejad. Autor: Katrin Jõgisaar

Kuidas on lood Rajaleidjas?

Rajaleidja on võrgustik, mis pakub hariduse teemadel nõustamisi nii lastele, pereliikmetele kui õpetajatele. 

Eestis pöördub Rajaleidja keskusesse aastas mitu tuhat last. 
Neist ligi 2/3 on raskustes lugemise või kirjutamisega.

Kui lugemine ja kirjutamine on lapsele keeruline,
võib selle põhjuseks olla raskused või mured:

  • tähelepanuga
  • keskendumisega
  • arenguga
  • õpioskustega 
JOONIS: ligi 2/3 Rajaleidjasse jõudnud noortest on hädas lugemise või kirjutamisega. AUTOR Katrin Jõgisaar
Ligi 2/3 Rajaleidjasse jõudnud noortest on hädas lugemise või kirjutamisega. Autor: Katrin Jõgisaar

Mis mõjutab lugemisoskust?

PISA uuringud on näidanud,
et lugemistulemusi mõjutab lugemisrõõm.

Kui lugemine on õpilaste igapäevase elu osa,
siis paraneb ka nende oskus lugeda.

Head lugejad loevad enam.
Neil suurem sõnavara ja parem mõistmisoskus.

Kuidas aitab lihtne keel?

Lihtne keel on lihtsustatud keel. 

Lihtsat keelt on lihtne lugeda ka nõrgal lugejal,
sest selles pole keerulisi väljendeid ega peidetud tähendusi. 

Lihtne keel on turvaline, 
sest lugeja saab sellest aru.  

Arusaamine omakorda annab lugemisrõõmu. 

Arusaadav sisu annab nõrgale lugejale võimaluse
ühiskonnas toimuvaga kursis olla ja
jõukohast lugemist nautida.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top