Töötukassa Tartumaa esindus kolib uude kohta

Alates 26. maist 2023. aastal asub Eesti Töötukassa Tartu esindus aadressil Vaksali 17a.

Kvartali hoones asunud esindus on alates sellest päevast remondis.