SEB pangaautomaatides enam makseid teha ei saa

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Pildil on pangaautomaat.
Foto: Pixabay

SEB uuendas pangaautomaatide süsteemi.
Alates 17. juulist pangaautomaatides enam makseid teha ei saa.

Swedbank veel jätkab selle teenuse pakkumist.

Kliendid, kes siiani on teinud pangaautomaatides määratud makseid, 
peavad leidma uue võimaluse.

Makseid saab teha:

  • internetipangas
  • telefoniäpis
  • nõustajate juhendamisel SEB kontorite kliendiarvutites.

Igakuiste arvete tasumiseks võib tellida e-arved
ning vormistada püsimaksed või püsikorraldused.

Täpsemalt oskavad nõu anda panga klienditeenindajad.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top