Politsei hoiatab pettuste eest

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Joonisel on tüdruk telefoniga ja hoiatus.
Ole ettevaatlik! Pangad ei palu telefonisõnumite kaudu internetipanka logida. Seda teevad petturid.
Joonise autor: Katrin Jõgisaar

Petturid saadavad sõnumeid, 
milles paluvad logida panka.

Sõnumites on link, 
millele EI TOHI vajutada.

Link viib libalehele, 
mille abil saab varastada kontolt raha.

Jaanuaris varastati nii 200 000 eurot. 

Ole ettevaatlik!

Petturid paluvad:

  • uuendada panga paroole
  • uurida kahtlast tehingut

Pank ei palu kunagi telefoni sõnumite kaudu internetipanka logida.

Panga kasutajatunnused ja paroolid tuleb alati hoida salajas.

Kui arvad, et sind on petetud,
võta kiiresti ühendust oma pangaga.

Viited kasutatud tekstidele

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top