Peaasi.ee tunnustab vaimset tervist väärtustavaid tööandjaid

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Plakat: Vaimset tervist väärtustav tööandja

Peaasi.ee tunnustab tööandjaid,
kes hindavad ja hoiavad töötajate vaimset tervist. 

Parimatele tööandjatele antakse märgis.

Peaasi.ee juht Anna-Kaisa Oidermaa sõnul on märgise eesmärk julgustada ja kiita tööandjaid.

Vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgist saab taotleda kuni 25. septembrini. 
Taotluse ankeet.

Märgise järgi tunneb edaspidi ära tööandjaid,
kes toetavad vaimset tervist. 

Uuringud näitavad,
et inimesed, kelle vaimne tervis on hoitud,
suudavad paremini töötada ja
on harvem haiged.

Peaasi.ee kuulutab märgise saajad välja oktoobri alguses.
Märgise taotlemine on kõigile tasuta.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top