Patsientide infopäeva saab veebis järele vaadata

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!

Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
korraldasid 20. aprillil patsiendi hariduspäeva
“Patsientide hääl: mida teha, kui ravi pole kättesaadav?”

Patsient on inimene, kes kasutab tervishoiuteenuseid.

Paljud patsiendid on hädas, 
kuna nad ei saa ennast ravida.

Mõnede haiguste ravi ei ole Eestis kättesaadav. 

Mõnede haiguste ravimid on liiga kallid,
kuna need ei ole Tervisekassa soodusravimite nimekirjas. 

Hariduspäeval uurisid korraldajad, 
mida teha,
kui ravi pole kättesaadav.

Esinejad

Kõnede ette on märgitud alguse aeg videos.

Päeva moderaatorid olid Kristi Rekand ja Janek Kapper.
Üritusel oli viipekeele- ja kirjutustõlge.

7:52 Sissejuhatus
Kristi Rekand, Eesti Puuetega Inimeste Koda, nõustaja
Janek Kapper, MTÜ Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts, juhatuse liige

16:32 “Kui palju olen väärt mina?”
Janno Puusepp, MTÜ Must JaAm, näitekirjanik ja luuletaja

34:27 „Tervisekassa võimalused ja põhimõtted ravi kättesaadavuse tagamiseks“
Erki Laidmäe, Tervisekassa, ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja

1:00:19 „Kuidas tõendatakse ravimi toime?“
Ott Laius, Ravimiamet, peadirektori asetäitja

1:26:21  Küsimused-vastused, arutelu

1:52:27 Kerge eine ja sirutuspaus

2:24:05 “Kogemuslugu: Kas koostöö Tervisekassaga on võimalik?”
Ulvi Tammer-Jäätes, Eesti Diabeediliit, juhataja

2:39:00 ”Arsti kogemus ja vaade ravi kättesaadavusele”
dr. Kadri Putnik, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, onkoloog

3:06:58 ”Parim ravi on tõhus, ohutu ja kättesaadav”
Katrin Noor, Amgen, Ravimitootjate Liidu nimel, meditsiiniala nõustaja

3:45:18 Arutelu ja kokkuvõtted

Üritus toimus koostöös Ravimitootjate Liiduga.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top