Õpime tundma Euroopa Liidu raha

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Fotol on eurod.
Foto: Pixabay

Euroopa Liitu kuulub 27 Euroopa riiki.
Ka Eesti kuulub Euroopa Liitu.

Euroopa Liidu eesmärk on teha koostööd. 
Koostööd teevad Euroopa Liidu riigid. 

Enamikes Euroopa Liidu riikides kasutatakse sama raha.
Selle raha nimi on euro. 
Sama raha kasutamine teeb elu Euroopa Liidus lihtsamaks.

Need riigid on:

 • Austria
 • Belgia
 • Horvaatia
 • Küpros
 • Eesti
 • Soome
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa
 • Kreeka
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Malta
 • Madalmaad
 • Portugal
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Hispaania
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top