Õpime tundma Eesti rahvuslikke sümboleid

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
FOTO Rukkilille pärg kui Eesti sümbol (1200×630 px). ALLIKAS Pixabay
Pildil on rukkililledest pärg. Allikas: Pixabay

Me elame Eesti Vabariigis.

Eestil on olemas riiklikud sümbolid:

 • riigilipp
 • riigivapp
 • riigihümn

Eestil on olemas ka rahvuslikud sümbolid:

 • rahvuslind
 • rahvusloom
 • rahvuslill
 • rahvuskala
 • rahvuskivi
 • rahvusliblikas

Lihtsaskeeles.ee kutsub lugejaid koos meiega uurima,
millised on Eesti sümbolid.

Seekord tutvume riiklike sümbolitega.

Järjeloos uurime rahvuslikke sümboleid.

Eesti lipp

Eesti lipul on kolm värvi: 

 • sinine
 • must
 • valge

Eesti lipp on nii rahvuslik kui ka riiklik sümbol. 

Eesti lipu päev on igal aastal 4. juunil.

4. juunil 1884. aastal võeti esimene sinimustvalge lipp kasutusse Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna. 

Aja jooksul sai sinimustvalgest lipust Eesti rahvuslipp. 

1918. aastal kinnitas Eesti ajutine valitsus rahvuslipu Eesti riigilipuks. 

Aastatel 1940-1988 oli sinimustvalge lipp keelatud.
Tollal kuulus Eesti Nõukogude Liitu. 

20. augustil 1991 Eesti Vabariik taasiseseisvus. 

Eesti lipuna võeti jälle kasutusele sinimustvalge. 

FOTO Eesti lipp (1200 × 630 px). AUTOR Katrin Jõgisaar
Fotol on Eesti lipp. Autor Katrin Jõgisaar

Eesti vapp

Eesti vapil on kaks kuju:

 • suur riigivapp
 • väike riigivapp

Suurel riigivapil on kuldne kilp, 3 sinist lõvi ja kuldsed tammeoksad.

Väikese vapil on ainult kilp ja lõvid.

Eesti riigivapi tegemisel võeti eeskuju Taani kuninga vapist.

19. juunil 1925. aastal kinnitas riigivapi tollane riigikogu.

Alates 1940. aastast kuulus Eesti Nõukogude Liitu. 
Tollal oli Eesti Vabariigi vapp keelatud.

20. augustil 1991. aastal Eesti Vabariik taasiseseisvus.
Eesti riigivapp võeti uuesti kasutusele.

JOONIS: Eesti vapid (1200×630 px). Kujundas Katrin Jõgisaar
Joonisel on Eesti riigivapid. Allikas: Riigikantselei

Eesti hümn

Eesti Vabariigi hümn on koorilaul „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“.

Hümni viisi lõi 1848. aastal saksa päritolu helilooja Fredrik Pacius. 
Eestikeelsed sõnad kirjutas laulule Johann Voldemar Jannsen. 

Eestis lauldi seda esimest korda 1869. aastal laulupeol. 

Laul sai kiiresti tuntuks ja armastatuks nii Eestis kui Soomes.

Eestil ja Soomel on erinevate sõnadega, 
aga sama viisiga hümn. 

Alates 1940. aastast kuulus Eesti Nõukogude Liitu. 

Tollal oli Eesti Vabariigi hümni laulmine rangelt keelatud.
Selle eest võis saada karmilt karistada. 

20. augustil 1991 Eesti Vabariik taasiseseisvus. 
Siis võeti uuesti kasutusele ka Eesti hümn.

Mu isamaa mu õnn ja rõõm

Muusika autor: Fredrik Pacius
Sõnade autor: Johann Voldemar Jannsen

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand. 
Sind tänan mina alati
ja jään sull’ truuiks surmani. 
Mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top