Ohvriabi lihtsas keeles

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

FOTO: Ärritunud naine. ALLIKAS: Pixabay

Ohvriabi kohta saab nüüd Sotsiaalkindlustusameti kodulehel lugeda lihtsas keeles.

Vaimupuu meeskond toimetas ohvriabi tekstid lihtsamaks,
et kõik saaksid neist aru. 

Natuke kirjutasid ka ise juurde, et tähtis jutt oleks arusaadavam.

Nüüd saab igaüks lugeda ohvriabi teemasid. 

  • Kes on ohver? 
  • Kas ka sina võid olla ohver? 
  • Kuidas ohvreid aidata? 
  • Mis on vägivald? 
  • Kuidas pärast tüli leppida?

Tekste aitasid testida: 

  • SA Maarja Küla
  • EIT Tugiliisu
  • Rapla Hooldekeskuse Tugikeskus Vahtra
  • Sillamäe Kodu (AS Hoolekandeteenused)
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top