Muusika aitab keeli õppida

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
JOONIS: muusika aitab keeli õppida (1200 × 630 px). AUTOR: Katrin Jõgisaar
Joonisel on tüdruk, kes kuulab muusikat. Autor: Katrin Jõgisaar

Keeled erinevad nii sõnade kui vormi poolest. 

Eesti keeles annab sõnale tähenduse häälikute pikkus. 

Hiina keeles annab sõnale tähenduse hääldamise kõrgus. 

Võrdle ja kuula

Võrdle ja kuula häälduseid:

  • SADA eurot
  • SAADA mulle kiri
  • tahan SAADA targaks.

Kasulik teada

Muusikas vahelduvad nii helide pikkused kui kõrgused. 

Eesti teadlased soovitavad võõrkeeli õppida muusika abil.

Muusika aitab sõnade tundmist treenida.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top