Mis on Euroopa Liit?

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

FOTO Euroopa Komisjon (1200 × 630 px). ALLIKAS Pixabay
FOTO: Euroopa Komisjoni hoone. ALLIKAS: Pixabay

Uudiseid lugedes puutume sageli kokku Euroopa Liidu teemadega. 

Nende uudiste mõistmiseks,
tuleb teada,
mida tähendab Euroopa Liit.

Alustame harivate Euroopa Liidu teemaliste lugude sarja. 

Sarjas saame teada,
kuidas Euroopa Liit toimib.

Kutsume lugejaid õppima koos meiega. 

Sel korral uurime,
mis on Euroopa Liit ja kes sinna kuuluvad.

Mis on Euroopa Liit?

Euroopa Liitu kuulub 27 Euroopa riiki.

Ka Eesti kuulub Euroopa Liitu.

Euroopa Liidu eesmärk on teha koostööd. 

Koostööd teevad Euroopa Liidu riigid. 

Miks tekkis Euroopa Liit?

Eelmisel sajandil toimus Euroopas kaks suurt sõda.

Neid sõdu nimetati esimeseks ja teiseks maailmasõjaks.

Need sõjad tõid palju kannatusi.

Euroopa riigid said aru,
et parem on teha koostööd kui sõdida.

Kes kuuluvad Euroopa Liitu?

Alguses alustasid koostööd vaid 6 Euroopa riiki.

1951. aastal hakkasid koostööd tegema: 

 • Belgia
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa
 • Itaalia
 • Luksemburg
 • Holland.

Peagi ühines nendega rohkem riike. 

1993. aastal võeti kasutusele nimetus  Euroopa Liit.

Euroopa Liitu kuulub 27 riiki: 

 • Austria
 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Horvaatia
 • Küpros
 • Tšehhi
 • Taani
 • Eesti
 • Soome
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa
 • Kreeka
 • Ungari
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holland
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Hispaania
 • Rootsi

Kes on Euroopa Liidust välja astunud?

2016. aasta juunis tehti Ühendkuningriigis rahvahääletus, 
millega otsustati lõpetada Euroopa Liitu kuulumine.

Alates 31. jaanuarist 2020 ei kuulu Ühendkuningriik enam Euroopa Liitu.

Ühendkuningriiki nimetatakse ka Suurbritanniaks.

Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust on tuntud mõistena Brexit.

Millal Eesti Euroopa Liiduga liitus?

Eesti esitas avalduse Euroopa Liitu astumiseks 1995. aastal.

Eesti pidas aastaid Euroopa Liiduga läbirääkimisi.

2003. aastal tehti  Eestis rahvahääletus, 
kus küsiti rahva arvamust.

Rahvahääletusel oli 2/3 hääletanutest Euroopa Liitu astumise poolt.

Eesti võeti Euroopa Liidu liikmeks 2004. aastal.

2011. aastal hakkas Eestis rahana kehtima euro. 

Mida Euroopa Liit teeb?

Euroopa Liidu riigid teevad koostööd: 

 • et Euroopas oleks rahu
 • et inimestel oleks hea elu
 • et elu oleks õiglane
 • et hoida kultuuri
 • et säilitada Euroopa riikide keeli
 • et majandus toimiks.

Mis kasu on Euroopa Liidust?

Pärast Euroopa Liidu loomist pole liitu kuuluvate riikide vahel enam sõda olnud.

Tänu Euroopa Liidule teevad Euroopa riigid koostööd.

Euroopa Liidule anti 2012. aastal tähtis auhind, mida kutsutakse Nobeli rahupreemiaks.

See auhind anti Euroopa Liidule hea töö eest rahu hoidmisel.

Auhind tunnustas kõiki Euroopa Liidu kodanikke.

Mida peab tegema Euroopa Liitu astumiseks?

Kui riik tahab Euroopa Liidu liikmeks saada,
peab ta võtma omaks:

 • Euroopa Liidu väärtused
 • vajalikud seadused.

See võib võtta väga kaua aega.

Mõned riigid töötavad praegu selle nimel,
et saada Euroopa Liidu liikmeks.

Need riigid on:

 • Albaania
 • Bosnia ja Hertsegoviina
 • Moldova
 • Montenegro
 • Põhja-Makedoonia
 • Serbia
 • Türgi
 • Ukraina
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top