Millised on Eesti kõige pikemate nimedega külad?

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Mõnikord on tore teada Eesti kohta huvitavaid asju.

Statistikaamet uuris Eesti külasid.

Selgus, et kõige pikema nimega külad on:

  • Sookaera-Metsanurga küla Harjumaal
  • Kahrila-Mustahamba  küla Võrumaal 
  • Kaarma-Kirikuküla Saaremaal ning
  • Maarja-Magdaleena küla Tartumaal.
Rohkem Eesti külade kohta saab teada Statistikaameti kodulehelt.
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top