Mai on mitmekesisuse kuu

Mai on mitmekesisuse kuu

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Fotol erinevate inimeste käed (1200 × 630 px). Allikas: Pixabay
Mitmekesisusega arvestamine aitab kaasa võrdsele kohtlemisele. Allikas: Pixabay

Maikuus tähistatakse Euroopa Liidus mitmekesisuse kuud. 

Mitmekesisuse kuu avati 28. aprillil piduliku üritusega,
kus kuulutati välja kaasavamad ja mitmekesisust hoidvamad omavalitsused.

Euroopa Komisjon kutsub Euroopa ühendusi tegema koos nendega kampaaniat, 
et tutvustada kaasamise ja mitmekesisuse vajalikkust.

Kampaania üritustel tutvustatakse põhjuseid,
miks kaasamine ja  inimeste erinevustega arvestamine on olulised
nii töökohtadel kui elus laiemalt.

Mitmekesisusega arvestamine tähendab seda, 
et näiteks rass, sugu, vanus, puue, sättumus ei takista ühiskonnas osalemist.

Mitmekesisusega arvestamine aitab kaasa võrdsele kohtlemisele.

Kaasamine on otsustamine koos nendega,
keda need otsused mõjutavad,
ning nendega arvestamine.
Kaasamine suurendab inimeste usaldust riigi vastu. 

Võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli: "Kedagi ei või jätta kõrvale."

Euroopa Komisjoni võrdõiguslikkuse voliniku Helena Dalli sõnul ei tohi kedagi kõrvale jätta.

Kui me kaasame inimesi nende erinevustest hoolimata,
loome ühiskonda, 
kus on parem elada.

Sellises ühiskonnas saavad inimesed panustada vastavalt oma oskustele ja võimetele.

Mitmekesisuse ja kaasamise eest jagatakse auhindu

Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse auhinda kohalikele omavalitsustele antakse välja teist aastat.

Auhinnad jagunevad:

 • 3 auhinda omavalitsusele, kus elab üle 50 000 inimese
 • 3 auhinda omavalitsusele, kus elab alla 50 000 inimese
 • 3 auhinda omavalitsusele, kus arvestatakse LGBTIQ inimestega
Auhinnale võivad ennast esitada kõik kohalikud omavalitsused,
kus peetakse oluliseks võrdset kohtlemist, kaasamist ja mitmekesisust.
 

Omavalitsused on piirkonnad riigis, 
mis saavad iseseisvalt teha otsuseid ja juhtida kohalikku elu. 
Eestis on omavalitusteks näiteks vallad ja linnad.

Lühend LGBTIQ tähistab erinevaid seksuaalvähemusi ja soovähemusi. 

Mitmekesisuse ja kaasamise võistluse võitjad 2023. aastal

Jagunemine 1. koht (kuld) 2. koht (hõbe) 3. koht (pronks)
Omavalitsused, kus elab üle 50 000 inimese Terrassa linn Hispaanias Pealinna Brüsseli piirkond Belgias Helsingi linn Soomes
Omavalitsused, kus elab alla 50 000 inimese La Zarza piirkond Hispaanias Labini linn Horvaatias Fundão Portugalis
Omavalitsused, kus arvestatakse LGBTIQ inimestega Gdansk Poolas Kataloonia piirkond Hispaanias Reggio Emilia linn Itaalias

Huvi ja küsimuste korral loe lisa

Järgnevalt tutvustame artiklis kasutatud mõisteid. 
Lugemiseks vajuta pealkirjale.

LGBTIQ inimestega arvestamine tähendab,
et inimesi väärtustatakse sõltumata:

 • nende tunnetatavast soost
 • seksuaalsest sättumusest.

Tunnetatav öeldakse soo kohta, 
kelle esindajana inimene ennast ise tunneb. 

Seksuaalne sättumus näitab,
millisest soost inimese suhtes on
lähedussoov ja/või seksuaalne tõmme.

LGBTIQ on lühend mõistetest:

 • lesbi ehk homoseksuaalne naine – naine, kes tunneb lähedussoovi ja seksuaalset tõmmet naiste suhtes
 • gei ehk homoseksuaalne mees – mees, kes tunneb lähedussoovi ja seksuaalset tõmmet meeste vastu
 • biseksuaalne inimene – inimene, kes tunneb lähedussoovi ja seksuaalset tõmmet nii endaga samast kui ka erinevast soost inimeste vastu
 • transsooline inimene – inimene, kelle sünnil määratud sugu ei ühti tema tunnetusliku sooga
 • intersooline inimene – inimene, kes on sündinud kehaga, mis vasta naise või mehe kehale
 • kväär – inimene, kes ei soovi määratleda oma sugu või seksuaalsust

Euroopa Liitu kuulub 27 Euroopa riiki.

Ka Eesti kuulub Euroopa Liitu.

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu võtavad koos vastu:

 • määruseid
 • otsuseid
 • direktiive.

Euroopa Komisjon viib neid ellu.

Määrused on nagu seadused.
Need hakkavad pärast vastu võtmist kehtima kogu Euroopa Liidus.
Määrused on kohustuslikud.

Otsuseid tehakse mõne riigi või ettevõtete kohta.
Otsused on kohustuslikud neile,
kelle kohta need tehakse.

Direktiivid on juhised,
milliseks peavad Euroopa Liidu riigid oma seadused tegema.
Direktiiv ei hakka riikides iseenesest kehtima.

Euroopa Parlamenti kuuluvad Euroopa Liidu riikide esindajad,
keda kutsutakse saadikuteks.

Euroopa Parlamendil 705 saadikut.

Eestit esindavad 7 saadikut.
Saadikuid valitakse valimistel.

Euroopa Liidu Nõukogu esindab riikide valitsusi.

Nõukokku kuuluvad:

 • Euroopa Komisjoni volinikud ja
 • Euroopa Liidu riikide ministrid.

Euroopa Komisjoni volinikud on juhid,
kes vastutavad erinevate valdkondade eest Euroopa Liidus.

Euroopa Komisjoni volinikke on 27.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!

Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top