Ligipääsetav koduleht: värvid ja kirjatüübid

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Foto kodulehe tegemine (1200 × 630 px). Allikas Pixabay
Kodulehte tegema hakates tasub ligipääsetavusele mõelda kohe. ALLIKAS Pixabay

Lihtsaskeeles.ee alustab lugude sarja, 
kuidas muuta koduleht ligipääsetavaks.

Ligipääsetavus loob inimestele võrdsed võimalused. 

Ligipääsetaval kodulehel:

 • pääseb infole ja teenustele ligi igaüks
 • tulemus ei sõltu võimetest, haridusest või lisavajadustest.
 Seekord uurime värve ja kirjatüüpe. 

Vali lihtne kujundus

Keeruline on aru saada:

 • kui kiri ja taustavärv on liiga sarnased
 • kui taustal on muster
 • kui tekst on foto peal
 • kui tekst on liiga hele
JOONIS keeuline lugeda (1200 × 630 px). AUTOR Katrin Jõgisaar
Vali lihtne kujundus. AUTOR: Katrin Jõgisaar
JOONIS keeuline lugeda (1200 × 630 px). AUTOR Katrin Jõgisaar
Vali lihtne kujundus. AUTOR: Katrin Jõgisaar

Vali lihtne kirjatüüp

Keeruline on aru saada:

 • kaunistustega tähtedest
 • kui tähed on liiga lähestikku
 • kui tekst on liiga hele
 • kui tekst on kaldu
 • kui tekst on liiga väike
 • kui tekst on alla joonitud

Võimalusel väldi liikuvaid tekste.

JOONIS keeuline lugeda (1200 × 630 px). AUTOR Katrin Jõgisaar
Vali lihtne kirjatüüp. AUTOR: Katrin Jõgisaar
JOONIS keeuline lugeda (1200 × 630 px). AUTOR Katrin Jõgisaar
Vali lihtne kirjatüüp. AUTOR: Katrin Jõgisaar
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top