Läti puuetega inimesed annavad Tallinnas ja Viljandis tasuta kontserte

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Nāc līdzās! on Läti puuetega inimeste kultuuriorganisatsioon.

Möödunud aasta septembris esines Tallinnas tasuta Nāc līdzās! laulukoor. 
Kontsertid toimusid  Kultuurikatlas ja Jaani kirikus.

Nāc līdzās! liikmed on erivajadusega inimesed,
kellel on peamiselt nägemispuue või intellektipuue.
Sellegipoolest on nende muusikaline tase väga kõrge.
Paljud Nāc līdzās! noored õpivad Läti Muusikaakadeemias.

Nāc līdzās! muusikud tulevad uuesti Eestisse.
Nad annavad kontserte Tallinnas ja Viljandis.
Tänavu on esinevad pillimängijaid.

Tallinna kontsert algab 4. augustil kell 6 õhtul Jaani kirikus.
Viljandi kontsert algab 5. augustil kell 12 päeval Pauluse kirikus.

Esitlusele tulevad lood Läti ja maailma heliloojate loomingust.

KONTSERDID ON TASUTA!

Ürituse korraldab MTÜ Vaimupuu.

Lasteabi.ee koduleheküljel mitmeid viise suhtlemiseks.
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top