Kuidas saavad riigid Euroopa Liidu liikmeks?

Kuidas saavad riigid Euroopa Liidu liikmeks?

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

FOTO Euroopa Liidu lipp (1200 × 630 px). ALLIKAS Pixabay
Pildil on Euroopa Liidu lipp.
Foto: Pixabay

Uudiseid lugedes puutume sageli kokku Euroopa Liidu teemadega.

Nende uudiste mõistmiseks,
tuleb teada,
mida tähendab Euroopa Liit.

Lugude sarjas saame teada,
kuidas Euroopa Liit toimib.

Kutsume lugejaid õppima koos meiega.

Sel korral uurime,
kuidas saavad riigid Euroopa Liidu liikmeks.

Euroopa Liitu kuulub 27 Euroopa riiki.
Ka Eesti kuulub Euroopa Liitu.

Euroopa Liidu eesmärk on teha koostööd. 
Koostööd teevad Euroopa Liidu riigid. 

Kui riik tahab Euroopa Liidu liikmeks saada,
peab ta võtma omaks:

  • Euroopa Liidu väärtused
  • vajalikud seadused.

See võib võtta väga kaua aega.

Mõned riigid töötavad praegu selle nimel,
et saada Euroopa Liidu liikmeks.

Need riigid on:

  • Albaania
  • Bosnia ja Hertsegoviina
  • Moldova
  • Montenegro
  • Põhja-Makedoonia
  • Serbia
  • Türgi
  • Ukraina
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top