Kuidas leida infot piirangute kohta liikluses?​

Kuidas leida infot piirangute kohta liikluses?​

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Tallinnas on sel suvel nii palju erinevaid teeremonte, 
et linnas liikumine on muutunud keeruliseks.

Lihtsaskeeles.ee uuris,
kuidas saada teada,
kus teed remonditakse.

Piirangute kohta Tallinnas leiab infot aadressilt opinfo.tallinn.ee/kaart.
Täpsema info saamiseks vajuta kaardile.

Tallinna operatiivinfo

Piirangute kohta Tallinna linnas leiab infot aadressilt opinfo.tallinn.ee/kaart.

Kui vajutada kaardil mõnele tähistatud alale,
avaneb täpsem selgitus teetööde kohta.

Infot Tallinna ühistranspordi piirangute kohta leiad aadressilt: transport.tallinn.ee

Piirangute kohta kogu Eestis leiab infot aadressilt tarktee.mnt.ee.
Täpsema info saamiseks vajuta kaardile.

Liiklusinfo TarkTee kodulehel

Piirangute kohta kogu Eestis leiab infot aadressilt tarktee.mnt.ee.

Kui vajutada kaardil mõnele tähistatud alale,
avaneb täpsem selgitus teetööde kohta.

Elroni rongiliikluse teated kogu Eesti kohta leiad aadressilt elron.ee/soiduinfo/teated.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top