Kas tööandja peab tõstma palka?

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Fotol on arvuti ja raha
Foto: Pixabay

Praegu hinnad aina kasvavad.
Kas tööandja peab mingi aja tagant palka tõstma?

Vastab Piia Paula Tarvis Tööinspektsioonist.

Kui inimene läheb tööle,
lepib ta tööandjaga kokku töölepingu tingimused.
Kokku lepitakse ka töötasu.
Töölepingu tingimusi saab muuta ainult töötaja ja tööandja kokkuleppel.

Töötasu alammäärast madalamat tasu töötajale maksta ei tohi.
Sellest kõrgem töötasu on kokkuleppe küsimus.

2023. aastal on töötasu alammäär 725 eurot.
Tunnis peab töötajale maksma vähemalt 4,3 eurot.

Töötaja võib paluda paremat palka. 
Tööandja peab töötajale kahe nädala jooksul vastama, 
kas ta on nõus palka tõstma.
Kui tööandja palka ei tõsta, 
peab ta otsust põhjendama. 

Tööandja peab töötajaid võrdselt kohtlema.
Töötajad peavad saama sama töö eest võrdset palka.
Palga suurust võivad mõjutada näiteks kogemused, oskused, paremad töötulemused. 

Enne kõrgema palga küsimist tasub uurida Statistikaameti palgarakendust.
Sealt leiab keskmised töötasud ametikohtadel. 
Ametnike palgad leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt

Samuti on võimalik uurida töökuulutusi,
milles töötasu on näidatud. 

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top