Euroopa Parlament pooldab võrdseid palkasid

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

FOTO palgalõhe (1200 × 630 px) AUTOR Katrin Jõgisaar
JOONIS: Palgalõhe näitab meeste ja naiste palga erinevust. Autor: Katrin Jõgisaar

Euroopa Parlament võttis vastu juhise,
et mehed ja naised peavad samaväärse töö eest saama võrdset tasu. 

Sellist juhist nimetatakse direktiiviks.

Nüüd peab selle kinnitama ka Euroopa Liidu Nõukogu.

Kui nõukogu on nõus,
siis direktiiv hakkab kehtima.

Palgalõhe on olukord, 
kui mehed ja naised saavad samaväärse töö eest erinevat palka.

Mida pooldab Euroopa Parlament?

Mehed ja naised peavad sama töö eest saama võrdset tasu.

Tööpakkumised ja ametite nimetused peavad sobima nii meestele kui naistele.

Arvestama peab ka nende inimestega,
kes ei tunne ennast tavapäraselt mehe või naisena.

Ebaõiglase palga korral võib töötaja nõuda hüvitist.

Kui inimene tahab oma töötasu suurust avalikuks teha,
ei tohi teda keelata.

Reegleid rikkuv tööandja võib saada trahvi.

JOONIS palgalõhe suurus (1200 × 630 px). AUTOR Katrin Jõgisaar
JOONIS: Keskmine Eesti naine saab võrreldes keskmise mehega 1/5 võrra vähem palka. Autor: Katrin Jõgisaar

Mida tähendab sooline palgalõhe?

Tavaliselt jagatakse inimesi meesteks ja naisteks.

Sooline palgalõhe näitab meeste ja naiste palga erinevust.

Eestis saavad naised keskmiselt 1/5 võrra vähem palka kui mehed.

Palgalõhe arvutamiseks kasutatakse paljude inimeste andmeid.

Palgalõhe ei tähenda,
et kõik naised saavad vähem palka.

Mittebinaarsed  inimesed on need inimesed,
kes ei tunne ennast tavapäraselt mehe või naisena.

Ka mittebinaarsed inimesed saavad keskmisest vähem palka.

FOTO Euroopa Liidu lipp (1200 × 630 px). ALLIKAS Pixabay
Fotol on Euroopa Liidu lipp. Allikas: Pixabay

Mida peaks teadma Euroopa Liidust?

Euroopa Liitu kuulub 27 Euroopa riiki.

Ka Eesti kuulub Euroopa Liitu.

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu võtavad koos vastu:
– määruseid
– otsuseid
– direktiive.

Euroopa Komisjon viib neid ellu.

Määrused on nagu seadused.
Need hakkavad pärast vastu võtmist kehtima kogu Euroopa Liidus.
Määrused on kohustuslikud.

Otsuseid tehakse mõne riigi või ettevõtete kohta.
Otsused on kohustuslikud neile,
kelle kohta need tehakse.

Direktiivid on juhised,
milliseks peavad Euroopa Liidu riigid oma seadused tegema.
Direktiiv ei hakka riikides iseenesest kehtima.

Euroopa Parlamenti kuuluvad Euroopa Liidu riikide esindajad,
keda kutsutakse saadikuteks.

Euroopa Parlamendil 705 saadikut.

Eestit esindavad 7 saadikut.
Saadikuid valitakse valimistel.

Euroopa Liidu Nõukogu esindab riikide valitsusi.

Nõukokku kuuluvad:
– Euroopa Komisjoni volinikud ja
– Euroopa Liidu riikide ministrid.

Euroopa Komisjoni volinikud on juhid,
kes vastutavad erinevate valdkondade eest Euroopa Liidus.

Euroopa Komisjoni volinikke on 27.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top