Eesti Haigekassast saab Tervisekassa

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
FOTO arst (1200 × 630 px). ALLIKAS Pixabay
Fotol on arst. Allikas: Pixabay

Alates 1. aprillist nimetatakse Eesti Haigekassa ümber Tervisekassaks. 

Nimevahetuse põhjuseks on asjaolu,
et asutus soovib keskenduda tervisele. 

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul täidab asutus ka edaspidi kõiki seniseid ülesandeid. 

Eesti Haigekassa peamine ülesanne asutamise ajal oli
võimaldada ravikindlustusega inimestele ravi. 

Tänaseks on asutus saanud ülesandeid juurde:

  • tagatakse vältimatut abi ravikindlustuseta inimestele
    hangitakse ravimeid ja vaktsiine
  • makstakse toetust vaktsiinidest tingitud tervisekahjude eest 
    korraldatakse perearstide tööd.

Tervisekassa hoiab ja taastab inimeste tervist.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top