Eelmisel aastal nõudis Tervisekassa töövõimetushüvitist tagasi 674 korral

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
FOTO eurod (1200×630px). ALLIKAS Pixabay
2022. aastal nõuti töövõimetushüvitisi tagasi 674 korral. Tagasi küsiti üle 200 000 euro. Allikas: Pixabay

Kui inimene saab töövõimetushüvitist ebaõiglaselt, 
võib Tervisekassa selle tagasi küsida.

Töövõimetushüvitis on toetus,
mida Tervisekassa maksab haigestunud inimesele,
kes ei saa haiguse tõttu tööl käia

2022. aastal nõuti töövõimetushüvitisi tagasi 674 korral.
Tagasi küsiti üle 200 000 euro.

Tervisekassa võib töövõimehüvitise tagasi küsida

Enamasti küsib Tervisekassa töövõimehüvitisi tagasi,
kui on esitatud valesid andmeid. 

Tervisekassa loeb valeandmeteks:

  • valesti märgitud töövabastuse aega
  • makstud maksude suuremana esitamist
  • haiguslehe ajal tööl käimist
  • haiguslehe ajal puhkusel viibimist
  • maksude maksmata jätmist
  • töötasu maksmist haiguslehe ajal
  • töösuhte lõppemist enne haigeks jäämist

Töövõimetushüvitist maksab Tervisekassa inimestele,
kes ei saa haiguse tõttu tööl käia. 
Töövõimetushüvitis pole preemia. 

Inimene kaotab hüvitise ka siis,
kui ta jätab kokkulepitud ajal arsti juurde minemata.  

Sel põhjusel keeldus Tervisekassa eelmisel aastal 
töövõimetushüvitist maksmast 4400 inimesele.

Mõnikord küsib Tervisekassa raha tagasi ka valeandmeid esitanud raviasutustelt. 

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top