Sotsiaalministeerium plaanib lubada osalise ajaga töötamist pika haiguslehe korral

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

FOTO Töötamine (1200 × 630 px). ALLIKAS Pixabay
Töötajad väärivad õiglast palka. Allikas: Pixabay

Sotsiaalministeerium plaanib lubada osalise ajaga töötamist pika haiguslehe korral. 

Nii saab pikka aega haige olnud inimene saada palka, 
millega ta on harjunud. 

Terviseminister Riina Sikkut selgitas,
et Eesti oli siiani 3 viimase Euroopa riigi seas,
kus haiguslehe ajal pole paindlikult töötamine võimalik.

Muudatus seaduses ei sunni kedagi tööle.
Osalise ajaga töötamine pika haiguslehe ajal on vabatahtlik. 

Eriarst või töötervishoiu arst peavad otsustama,
kas inimene tohib pika haiguslehe ajal töötada.

Mida kauem on inimene tööst eemal, 
seda väiksem on võimalus,
et ta tuleb tagasi tööle.
 
Inimene võib jääda töövõimetuks.

Scroll to Top