Ära hüppa vette tundmatus kohas

Vettehüpped tundmatus kohas on alati ohtlikud,
sest me ei tea,
mis on vee all.

Tundmatus kohas vette hüpates võib ennast ohtlikult vigastada.