Õiguskantsler kutsus kokku uue puuetega inimeste nõukoja

25. mail moodustas õiguskantsler Ülle Madise
uue puuetega inimeste nõukoja.

Arusaamise Agentuuri esindab nõukojas Katrin Jõgisaar.