Ohvriabi lihtsas keeles

Ohvriabi kohta saab nüüd
Sotsiaalkindlustusameti kodulehel
lugeda lihtsas keeles.