Praegu on looduses tuleohtlik aeg

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

PLAKAT: tuleohtlik aeg.
FOTO AUTOR: Askaternoy, Getty Images / Canva Pro

Praegu on Eestis väga tuleohtlik aeg. 

Tuleohtlik öeldakse siis,
kui looduses on nii kuiv,
et tulekahju võib väga kergesti tekkida. 

Looduses on praegu keelatud:

  • teha lõkkeid
  • grillida ja
  • suitsetada.
Ka ära visatud kustutamata suitsukoni,
võib tekitada suure tulekahju.

Päästeameti töötaja Tuuli Taavet selgitab,
et sel aastal on kevad olnud väga kuiv.
Vihma ei ole kaua sadanud.

Ülimalt kuival ajal nagu praegu
piisab looduses vaid väikesest tulesädemest,
et tekiks tulekahju.

Päästeamet keelas looduses tule tegemise,
et vähendada tulekahjude tekkimise ohtu.


Lõket teha, suitsetada ja grillida on lubatud ainult oma aias.

Tule tegemise koht peab olema ohutu.
Tule kustutamise vahendid peavad olema käepärases kohas valmis pandud.

Kui vähegi võimalik,
tasub ka koduaias tuli tegemata jätta.

Kas jaanipäeval tohib lõket teha?

Tuleohtliku aja määrab Päästeamet.
Tuleohtlike piirkondi näeb tuleohukaardilt.
Ilma tuleohtlikkust hinnatakse iga päev. 

Päästeamet seab tuleohu piirangud vaid siis,
kui on väga vaja.

Kohe, kui tuleoht jääb väiksemaks,
muutuvad leebemaks ka piirangud.

Lähipäevadeks ennustab ilmateenistus väga kuuma ilma.
Tuleoht suureneb veelgi.

Aasta algusest praeguseni on päästjad tegelenud enam kui 600 tulekahjuga metsas ja maastikul. 
Tulekahjusid looduses on praegu väga palju.

Päästeamet loodab,
et tuleohtliku aja piirangud saab lõpetada 22.-25. juunil, 
et kõik saaksid jaanilõkkest rõõmu tunda.

Infot, kas jaanipäeval lõkkeid tohib teha, 
annab Päästeamet 19. juunil.

Loe lisa Päästeameti kodulehelt.

Vaata juhendit, kuidas teha ohutult lõket ja grillida.
Suurema joonise nägemiseks, klõpsa joonisele.
Joonise autor: Päästeamet
FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Scroll to Top