Kuidas saab hääletada Euroopa Parlamendi valimistel?

Kuidas anda oma hääl Euroopa Parlamendi valimistel?

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Pildil on lehviv Euroopa Liidu lipp.
Euroopa Liidu lipp.
Foto: Pixabay

Euroopa Parlamendi valimistel saad valida,
kes hakkab Eestit esindama Euroopa Parlamendis.

Valimised toimuvad kõigis 27 Euroopa Liidu riigis.
Igas riigis valitakse oma esindajad.

Millal on valimised?

Eelhääletamine – 3. juuni kuni 6. juuni kell 12 – 20

Igas vallas ja linnas on vähemalt 1 valimisjaoskond,
kus saab hääletada. 

Täpsem info valimised.ee

E-hääletamine – 3. juuni kell 9 kuni 8. juuni kell 20

Hääletada saab nii päeval kui öösel 
aadressil: valimised.ee.  

E-hääletamiseks vajad:

 • internetiühendusega arvutit
 • ID-kaarti ja lugejat (PIN1 ja PIN2 koodid)
 • või Mobiil-ID-d (PIN1 ja PIN2 koodid)

Telefonis või tahvelarvutis hääletada ei saa.

Euroopa Parlamendi valimised – 9. juuni kell 9-20

Hääletamine toimub:

 • valimisjaoskondades
 • vajadusel hääletaja kodus

Valimisjaoskonnad leiad lehelt valimised.ee 

Tulemused

Häälte lugemist alustatakse pärast hääletamise lõppemist. 

Tulemusi ei või avaldada enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu riikides.

Valimiste tulemusi näed: 

Kui tihti valimised toimuvad?

Valimised toimuvad iga 5 aasta järel.

Viimati toimusid valimised 2019. aasta mais.

Miks on oluline hääletada?

Kui sa hääletad, 
siis sa ise valid,
kes sind Euroopa Parlamendis esindab.

Euroopa Parlamendi liikmed
teevad otsuseid, 
mis mõjutavad sinu elu.

Näiteks mõjutavad nende otsused:

 • töökohti
 • tervishoidu 
 • keskkonda.

Sinu hääl on tähtis!

Kust ma leian hääletamise kohta teavet?

Vaata Euroopa Parlamendi kodulehelt.
elections.europa.eu/et/how-to-vote/ee

Mida teevad Euroopa Parlamendi liikmed?

Euroopa Parlamendi valitud inimesi
võib nimetada parlamendiliikmeteks.

Parlamendiliikmete ülesanded: 

 • esindada inimesi, 
  kes Euroopa Liidus elavad
 • luua ja muuta Euroopa Liidu seadusi
 • kontrollida, kuidas Euroopa Liit töötab
 • otsustada, milliste Euroopa Liidust väljaspool asuvate riikidega
  teha kokkuleppeid kaupade vahetamiseks
 • otsustada koos Euroopa nõukoguga,
  kuidas Euroopa Liit oma raha kasutab

Mitu parlamendiliiget valitakse?

2024. aastal valitakse 720 parlamendiliiget.
Eesti valijad valivad 7 Euroopa Parlamendi liiget.

Parlamendiliikmete arv otsustatakse enne valimisi.
Neid võib kokku olla kuni 750.

Igat Euroopa Liidu riiki esindab kõige vähem 6 
ja kõige rohkem 96 parlamendiliiget.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top