Milliseid keeli räägitakse Euroopa Liidus?

Igas Euroopa Liidu riigis
räägivad inimesed oma keelt.

Euroopa Liit kaitseb inimeste õigust
rääkida oma keeles.