Porkuni Kooli hakkab juhtima Deili Matson

Porkuni Kooli hakkab juhtima Deili Matson

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Pildil Porkuni kooli logo. Allikas: Kooli Facebook

Porkuni Kool on põhikool, 
kus õpivad hariduslike erivajadustega õpilased.

Porkuni Koolis saab iga õpilane õppida viisil,
mis on talle sobiv.

Kooli uueks juhiks saab Deili Matson.

Uus koolijuht alustab 1. augustil

Deili Matsoni sõnul on Porkuni Kool sõbralik ja toetav.
Koolis on:

  • rõõmu tundvad õpilased
  • ägedad õpetajad ja
  • hoolivad töötajad.

Uus koolijuht on rõõmus,
et saab juba augustis tööle asuda.

Deili Matson on õppinud Tartu Ülikoolis eripedagoogikat.

Eripedagoog on õpetaja,
kes oskab õpetada ja toetada lisavajadustega õppijaid.

Deili Matson on töötanud koolis:

  • sotsiaalpedagoogina
  • eripedagoogina ja
  • õpetajana.

Deili Matson töötas varem Väike-Maarja Vallavalitsuses.
Ta oli ka Porkuni Kooli hoolekogu liige.
Ta aitas koolil teha mitmeid projekte
ja osales kooli juhtimises.

Uus direktor alustab tööd 1. augustil.

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Scroll to Top